CALL CENTER :  02-239-8999
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
วิธีการคำนวณขนาดของพัสดุ
+
+
*ขนาดของพัสดุที่ให้ไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

DOOR-TO-DOOR PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับบริการ (ส่งพัสดุทั่วไป)
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ราคาค่าบริการ TA-Q-BIN (บาท/กล่อง) ราคากล่องพัสดุ
ส่งภายในภาค ส่งข้ามภาค
Envelope
ซองเอกสาร ขนาดไม่เกิน A3
40 50 5
Polymer Bag (M)
(ขนาด 36 x 28 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
40 60 FREE
Polymer Bag (L)
(ขนาด 44 x 31 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
60 75 FREE
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
40 50 5
S 50
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
55 70 10
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
70 85 15
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
90 105 25
S 90
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
95 110 -
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
130 145 25
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
180 210 30
S 140
ไม่เกิน 140 เซนติเมตร
240 270 40
S 160
ไม่เกิน 160 เซนติเมตร
300 330 -
S 180
ไม่เกิน 180 เซนติเมตร
350 380 -
S 200
ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
380 420 -
ตารางนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
พัสดุที่ให้บริการไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล) พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก
คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000 บาท กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CHILLED & FROZEN PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับ COOL
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ค่าส่งพัสดุ
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล
และภายในจังหวัดเดียวกัน
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ↔ จังหวัดที่ระบุ* จังหวัดที่ระบุ* ↔ จังหวัดที่ระบุ*
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
140 190 230
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
160 210 250
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
190 240 300
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
220 270 350
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
250 300 450

ต้นทาง ปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่ง
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล (ปทุมธานี/ นนทบุรี/สมุทรปราการ) ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง) / อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมือง) / อุบลราชธานี (อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ได้รับวันถัดไป
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล (ปทุมธานี/ นนทบุรี/สมุทรปราการ) ได้รับวันถัดไป
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง) / อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมือง) / อุบลราชธานี (อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภายในจังหวัดเดียวกัน – ได้รับวันถัดไป
ส่งข้ามจังหวัด – ได้รับภายใน 2 วัน

เงื่อนไข การจัดส่ง พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN

1.COOL TA-Q-BIN ให้บริการในจังหวัดที่ระบุในรูปแผนที่ด้านล่างเท่านั้น
2.ตารางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
3.พัสดุต้องมีขนาดไม่เกิน 120 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ กล่อง
4.ฟรีค่าบริการเข้ารับพัสดุ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันภายในเวลา 17.00 น. ในการเข้ารับงานทุกครั้ง
5.สินค้าต้องถูกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ และไม่ถูกบรรจุในกล่องโฟม
6.คุ้มครอง กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7.สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ป้าย ประเภท ระดับอุณหภูมิที่ควบคุม สินค้าต้องถูกลดอุณหภูมิก่อนจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่เย็น (Chilled service) 0-8
องศาเซลเซียส
สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่แข็ง (Frozen service) ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*พื้นที่ห่างไกล มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาทต่อกล่อง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
**พื้นที่เกาะ มีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อกล่อง (ยกเว้นเกาะสมุย) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PACKAGING
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เรามีบริการกล่องใส่พัสดุ และซองใส่เอกสาร
ซึ่งสามารถหาซื้อได้ ที่ SCG EXPRESS Service point
เทคนิคในการ Packing กล่องพัสดุ