CALL CENTER :  02-239-8999
How to send
3 ทางเลือก ในการจัดส่งพัสดุของคุณ

1. Service point
สามารถนำพัสดุ มาจัดส่งได้ที่ร้าน service point ใกล้บ้านคุณ
service ที่เราให้บริการ ณ service point

TA-Q-BIN
Cool TA-Q-BIN
2. Service Agent
เพื่อความสะดวกสบาย ที่มากขึ้น เรามีจุดให้บริการรับพัสดุ ที่กระจายอยู่ ในสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เพียงคุณเห็นป้ายแสดงสัญลักษณ์ของ SCG EXPRESS ก็สามารถนำพัสดุไปฝากส่งได้ทันที
3. Pick up service
บริการรับพัสดุ ถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่อยากให้เราไปรับพัสดุถึงบ้าน โดยพนักงานจะไปรับพัสดุตามสถานที่ ที่ท่านได้แจ้งรายละเอียดไว้ สามารถโทรแจ้งได้ที่ Call center หรือ
วิธีการกรอกรายละเอียดในใบส่งพัสดุ
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าโดยทำง่ายๆได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้รับพัสดุ
2.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้ส่งพัสดุ
3.โปรดระบุประเภทสินค้า กรณีเป็นสินค้าที่เสียหายง่าย
4.กรณีต้องการการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ โปรดระบุประเภท แช่เย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศา) หรือ แช่แข็ง (ต่ำกว่าอุณหภูมิ -15 องศา)

*หมายเหตุ :

1.Premium TA-Q-BIN คือบริการเสริมเพิ่มความคุ้มครอง กรณีพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะชำระค่าเสียหาย ตามมูลค่าสินค้าจริงที่ถูกระบุ
2.บริษัทฯ คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง TA-Q-BIN
เทคนิคในการ Packing กล่องพัสดุ


พัสดุต้องห้าม
เอกสารระบุตัวตน จดหมายหรือเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ตั๋วจำนำ
สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น ภาพวาด วัตถุโบราณ
อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
อาวุธ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุและสื่อลามก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง แบตเตอรี่รถยนต์ทุกชนิด
สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย น้ำแข็งแห้ง น้ำมันเครื่อง
สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์ เช่น เนื้อแดง เนื้อเยื่อ-ชิ้นส่วนมนุษย์
พัสดุบรรจุกล่องโฟม
การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ