CALL CENTER :  02-239-8999
Agent Registration
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในการสมัคร เงื่อนไขการสมัครและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
   ดูรายละเอียดสำหรับการสมัคร

จังหวัดที่คุณต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการรับพัสดุ

*
*
* รูปแบบ (PACKAGE) ที่ท่านสนใจทำ (สามารถเปลี่ยนทีหลังได้)

ข้อมูลส่วนบุคคล

*
*
*

ข้อมูลร้านค้า

*
*
*
*
*
*
* ธุรกิจของท่านมีการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์หรือไม่
*
*
*
*
* สามารถเปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์) วันละ 8 ชั่วโมงได้หรือไม่

รูปภาพและแผนที่ร้านค้า

1. รูปหน้าร้าน
เลือกภาพ
* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น
2. รูปนอกร้าน
เลือกภาพ
* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น
3. รูปบริเวณรอบร้าน
เลือกภาพ
* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น
4 .รูปจุดที่จะให้บริการ
เลือกภาพ
* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น
*
*
พิกัดละติจูด ลองติจูด (ตัวอย่าง 13.769738, 100.573647)  วิธีหาละติจูดและลองจิจูด