CALL CENTER :  02-239-8999
https://scgexpress.co.th/uploads/promotions/img_1640771591.jpg

Name

E-Voucher SCG Logistics: ส่งสู้ เพิ่มวงเงินให้ทันทีสูงสุด 5,000 บาท บริการจัดส่งโดย SCG Logistics

Content

- จ่าย 5,000 บาท รับทันทีบัตรแทนเงินสดมูลค่า 6,500 บาท
 - จ่าย 10,000 บาท รับทันทีบัตรแทนเงินสดมูลค่า 15,000 บาท

สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3xrImsS

เงื่อนไขการใช้บริการ
 - สมัครผ่าน  SCG EXPRESS Club เท่านั้น

 - สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่าบริการขนส่งแบบด่วน 1-3 วัน  และขนส่งแบบปกติ 5-7 วัน (ไม่รวมบริการ Document return) ให้บริการโดย SCG Logistics 

- สามารถใช้ได้เฉพาะสาขาที่กำหนดไว้เท่านั้น ได้แก่
     1 Transport OK สาขาพุทธมณฑล สายสี่
     2 ศูนย์กระจายสินค้า SCG Logistics สาขารังสิต

- 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บริการพิเศษ สินค้าจะถูกจัดส่ง ใน 7 วันทำการ

- คุ้มครองความเสียหายสูงสุด 3,000 บาทต่อกล่อง หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อ Invoice กรณีสูญหาย หรือ เสียหาย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

- กรุณาแจ้งรหัสสมาชิก หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อตัดยอดเงินสะสมตามมูลค่าขนส่งที่ใช้จริง

 - ยอดการใช้จ่ายค่าขนส่งจะถูกหักออกจากมูลค่าคงเหลือในระบบ โดยลูกค้าสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ในระบบสมาชิก SCG EXPRESS Club
ในกรณีที่ยอดการใช้จ่ายเกินมูลค่าคงเหลือในระบบ ลูกค้าสามารถชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยเงินสดได้

- มูลค่าคงเหลือในระบบไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนย้ายให้กับสมาชิกอื่น หรือนำไปใช้กับบริการอื่น ของ SCG Logistics หรือ SCG Express ได้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนที่ซื้อแล้ว การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ยอดเงินทั้งหมด มีระยะเวลาการใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2564

Start - End

10 AUG 2021 - 31 DEC 2021